Mastodon

Využití AI v novinařině začíná mít jasná pravidla

Využití AI v novinařině začíná mít jasná pravidla
Generováno Midjourney

Niemanlab vytvořil analýzu, jak se 21 redakcí z USA a Evropy popralo v etických kodexech a interních nařízení s využitím umělé inteligence pro redakční práci.

· Redakce se shodují, že AI je mocný nástroj, ale každý materiál, který od ní půjde ven, musí zkontrolovat člověk.

· Redakce chtějí označovat obrázky, texty, video i audio, které vygenerovala umělá inteligence. V tomto ohledu se často skloňuje slovo transparentnost.

· Jako velké tabu se ukazuje generování fotorealistických obrázků.

· Některé redakce zakazují využívat AI pro dolování dat. Argumentují nespolehlivostí a velmi složitým sledováním, jak AI daná data získala a jaké postupy použila.

Velmi skeptické redakce

Některé redakce se rozhodly už teď používání AI zásadně omezit. Například technologický magazín Wired přímo redaktorům zakazuje, aby jim AI pomáhalo se psaním a formulováním textů v článku. Výjimkou jsou jen tematické texty, které třeba ukazují pokroky v oblasti AI.

Kanadská CBC se zavazuje, že nebude používat AI k reprodukci hlasu nebo podoby novináře či osobnosti CBC. Výjimkou jsou opět reportáže, kde se na konkrétních příkladech ukazují schopnosti AI. Vždy bude nutný souhlas osoby, která bude AI rekonstruována. Tahle debata je zajímavá v kontextu stávky hollywoodských herců, kteří bojují mimo jiné i o to, aby je nenahradily jejich AI generování avatarové. Pokud jde o investigativu, CBS zakazuje používání technologie pro rozpoznávání obličejů či hlasů.

Ochrana zdrojů

Některé redakce zakazují zadávat do nástrojů jako ChatGPT citlivé informace o zdrojích či interní informace o redakci. Nemohou totiž garantovat, co se s daty poté stane. Některé redakce nechtějí do těchto nástrojů vkládat ani nezveřejněné informace či úryvky z nepublikovaných textů.