Mastodon

Úřad vlády se vyjádřil k účtu Jie. Informace naznačují rozsah střetu zájmu

Pokud řešíme skrytou reklamu u influencerů a jejich vazby na značky, které propagují, měli bychom mít podobné nároky i u politického marketingu. Úřad vlády poskytl informace o majiteli účtu @jietienming, kterého instituce díky jeho aktivitám na sociálních sítích zaměstnala v tiskovém oddělení.

Úřad vlády se vyjádřil k účtu Jie. Informace naznačují rozsah střetu zájmu